فروش جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب
فروش جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب

جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب

جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب  نوعی دیگر از طیور است که شرکت طیور پروران میهن در زمینه عرضه آن فعالیت دارد. دانه مصرفی جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب به جهت نیاز به مقدار کم تر 1.5 تا 2 درصدی پروتئین ارزان تر تمام می شود. اختلاف وزن خروس و مرغ در این جوجه های گوشتی نسبت به سایر گونه ها کمتر است. اگر قصد پرورش جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب را دارید باید یک روز قبل از انتقال آن ها به سالن دمای سالن را به اندازه مورد نیاز و حدود 32 درجه سانتی گراد برسانید و سالن را گرم کنید البته برای جوجه هایی که از مادرجوان هستند باید دما را تا یک درجه بالاتر ببرید و قبل از ورود آن ها باید آب و دانه برای آن ها قرار داده شود. در سه روز اولی که جوجه ها به این سالن انتقال پیدا کرده اند باید از رول های کاغذی همراه سینی دانخوری استفاده شود.

برای هر 50 جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب نیاز به 1 متر مربع خواهید داشت و برای هر جوجه نیز باید 50 گرم دانه بریزید. در هفته های اول شدت نور باید زیاد و در حدود 20 تا 60 لوکس باید باشد اما بعد از آن شدت نور کم کم  باید تا 5 لوکس کاهش پیدا کند. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که شدت نور در نقاط مختلف سالن نهایتاً باید فقط تا 20% از هم متفاوت باشد.

میزان رطوبت در پرورش جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب مهم می باشد و باید بدون اینکه به جوجه ها استرس سرمایی وارد شود مکان آن ها آب پاشی شود. بستر جوجه ها باید ضخیم و حداقل 5 سانتی باشد. درست است که جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب به دانه گران قیمت و غلیظی احتیاج ندارد ولی غذای آن ها باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد. بر اساس نوع جوجه باید از پلت کرامبل یا دانه آردی برای آن ها استفاده شود. آب تهیه شده برای جوجه ها باید از نظر سختی و میکروبی آزمایش شود.

جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب نیازمند تهویه مناسب می باشد بنابراین اگر سالن های تونلی دارید که از حداقل تهویه برخوردار نیست جوجه ها را حتی الامکان در یک سوم وسط سالن قرار دهید و یک سوم ابتدای تونل تنها جایی باشد که در دسترس جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب قرار می گیرد. یکی دیگر از مواردی که در مورد این جوجه ها باید رعایت شود ایجاد آرامش برای آن ها می باشد زیرا استرس مانع از جذب درست زرده شده و ایمنی را در آنها کاهش می دهد. استفاده از حصار برای جوجه ها یا باید از نوع تور باشد و یا باید از کارتون هایی استفاده شود که دارای منفذ باشد زیرا تهویه هوا برای جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.