• پشتیبانی سایت
  • 2019-09-06
  • سایر
تهویه تونلی
تهویه تونلی

در فلوریدا ساخت  سالن های تهویه شده صحیح ،  برای سوددهی بیشتر تولیدات طیور ضروری است . اساسا” پنج دلیل وجود دارد که چرا باید در سالن های طیور تهویه صورت گیرد.

1 -خروج حرارت

2- خروج رطوبت اضافی

3-  به حداقل رساندن بو،گرد غبار

 4-  محدودیت در ایجاد گاز های مضر بعنوان مثال دی اکسید کربن وآمونیاک

5- تامین اکسیژن تنفسی

از این 5 مورد دو مورد خارج کردن رطوبت و حرارت ایجاد شده بیشتراز همه مهم اند.زمان های سال مشخص می کند که کدام یک از این موارد نگرانی های اصلی است.

در طول تابستان بیشترین کارمهمی که سیستم تهویه انجام می دهد خروج گرما از سالن است. وقتی که جوجه ها در حال رشد اند گرمای بدن خود را به بیرون پس می دهند در آب و هوای سرد یا وقتی که جوجه ها  کوچک اند این گرما سودمند است در تابستان گرمای بدن پرنده مرکب است از گرمای هوای بیرون و اشعه خورشیدی ، که منجر می گردد که مصرف غذا کا هش پیدا کند ،رشد کاهش یابد و میزان مرگ میر افزایش یابد . سیستم خنک کننده و تهویه باعث خروج حرارت اضافی سالن ناشی از حرارت بدن پرنده و تابش خورشیدی می گردد. پرنده های نزدیک به وزن فروش، نسبتا” مقدار بیشتری گرما پس می دهند.یک گله 25000 تایی با جوجه هایی به وزن چهار پوند می تواند 1000000BTU/W  حرارت در ساعت تولید کند.8 تن ماده سرد کننده نیاز است تا این مقدار گرما را خارج کند.جهت مقایسه بطور خاص 3000 فوت مربع مکان برای حدود 5 تن خنک سازی نیاز است.

در  طول فصل زمستان بیشترین نقش مهم سیستم تهویه در خروج رطوبت از سالن با حفظ حرارت تولید شده از بدن پرنده و جوجه ها است . یک گله 25000 قطغه ای جوجه هایی با وزن 4 پوندی حدود 40 گالن رطوبت در ساعت تولید می کند. وقتی که سالن بسته است،تایمر سیستم تهویه آن باید در تمام زمان ها روشن فرمان دهد . تا منجر به خروج رطوبت  تولید شده یا ترکیبات نمناک و مایعات گردد.

تهویه تونلی چیست ؟

تهویه تونلی سیستمی است که فنها در یک انتهای سالن قرار گرفتند و دو دریچه بزرگ ورودی در انتهای مقابل آن نصب شده است. هوا از این پنجره ها بطور ممتد عبور می کند در سالن می افتد و از طریق فن خارج می شود همانند یک تونل بادی(شکل 1 را ببینید).

 

شکل 1- نمایی از تهویه تونلی

تهویه تونلی یکی از انواع سیستم های تخلیه هوا است. فن ها همانند پمپ هایی که جریان هوا را به خارج ارسال می کنند عمل می کنند. پمپ کردن هوا به بیرون از سالن باعث میشود که فشار هوا درون سالن کاهش یابد. فشار هوای بیرون سپس بر هوای درون ازطریق دریچه های ورودی نیرو وارد میکند. بطور خاص سالن با دریچه کناری ، دریچه ورودی هوا در طول دو پهلوی کناری سالن قرار گرفته است.هوا وارد میشود وبسرعت حدود 50درصد از سرعت اولیه آن کاسته میشود. واین به عنوان جریان خروجی است. در یک سالن تهویه شده با سیستم تونلی هوا تنها به سالن از یک انتهاآن وارد میشود. وحرکت روبه پایین می کند درست همانند آب که درون لوله آب حرکت میکند.هوا در حالی که وارد سالن میشود می تواند بوسیله پد های سردکننده تبخیری یا با استفاده از مه پاش که در طرفین کنار سالن قرار گرفته اند سرد خنک شود. در شرایط نامناسب سیستم تهویه تونلی باید با حداکثر ظرفیت فن بخصوص فن های کناری کار کند مقدار موثر خروجی  تهویه تونلی باید متعادل باشد و در مقابل با افزایش وزن افزایش یابد تامیزان مرگ میر در اب هوای بیش از حد گرم کاهش یابد.

تهویه تونلی چطور کار میکند :

جریان هوا یکی از بیشترین روشهای موثر بر خنک سازی پرندگان درآب هوای گرم است.بعنوان مثال جریان هوا گرمای بدن پرنده را از بین می برد.و برای پرنده احساس خنکی ایجاد می شود. بیشترین مقدار جریان هوا، بیشترین مقدار خنک سازی تولید می کند.خنک سازی تولید شده ،از حرکت هوا بطور رایج بر اثر وزش باد ایجاد می شود . تهویه تونلی منجر میگردد که تا بسرعت هوا به طرف پایین در طول سالن حرکت کند. سرعت هوا معمولا” در رنج 350 تا 400 پا در هر دقیقه است که برابر است با 4 تا 5 MPH . سرعت در این رنج باعث می شود تا اثرات خنک سازی بیشتر شود در نتیجه دما به 10F  سقوط کند. زمانی که دما افزایش می یابد این اثر کاهش می دهد. اما خنک سازی زمانی انجام می گیرد که دما به نزدیک یا بالاتر از 90S برسد که در تابستان در فلوریدا مرسوم است. زمانی که به بیشترین خنک سازی نیاز داشته باشیم یک سیستم سردکننده تبخیری مورد نیاز است.

این را باید بخاطر داشت که گر چه سیستم تونلی بطور موثری باعث افزایش راحتی پرنده و عملکرد پرنده در آب و هوای گرم می شود، جهت تهویه درآب هوای سرد نامناسب است. درآب و هوای سرد وقتی میزان تهویه به مینیمم کاهش یابد تهویه تونلی می تواند کار کند در مقابل شما با بیشترین اختلاف از یک انتها تا انتهای دیگر سالن از لحاظ دمای هوا ،رطوبت و ترکیبات ناحیه ای بعنوان مثال گاز امونیاک و گرد غبار شاهد هستیم.سیستم تهویه تونلی بتنهایی نمی تواند هیچ وقت دمای درون را به پایین تر از سطح دمای بیرون ساختمان کاهش دهد . اگر دمای پایینتر را بخواهیم پس یک سیستم خنک کننده با قابلیت دسترسی به خنک سازی تبخیری را  باید در دسترس داشته باشیم که بطور رایج این سیستم خنک کننده در فلوریدا استفاده میشود.

سیستم خنک سازی تبخیری

وقتی که آب تبخیرمی شود اثرات خنک کنندگی تولید می کند. انرژ ی قابل استفاده برای تبخیر آب از هوا گرفته می شود هوای سرد شده بعنوان انرژی است که آزاد می گردد. خنک سازی تبخیری بیشترین هزینه را از میان روش های تولید هوای خنک دارا می باشد پمپ و فن هایی که جهت خنک سازی مورد نیاز است کمترین هزینه خرید را دارند و بیشترین هزینه ها جهت آماده سازی است که برای هوای معمولی جهت سرد کردن وفشرده سازی هوا استفاده می شود. خنک سازی تبخیری بسیار سود مند است در حالیکه نصب راهندازی آن قابل ملاحظه است.گر چه 2 فایده اش شامل

1-   آب که تبخیر میشود رطوبت هوا افزایش می یابد.2- مقدار خنک سازی که میتواند انجام دهد وابسته به هوای نسبتا” مرطوب است. هوای بیش از حد مرطوب خنک سازی تبخیری پایینتری دارد .

شکل 2 نشان می دهد که در گرمترین بخش روز بطور نسبی رطوت پایینترین است.

 خنک سازی درون سالن:

شکل 2. یک روز از ماه اوت در فلوریدا

انواع سیستم های خنک سازی تبخیری میتواند استفاده شود. پد های خنک سازی تبخیری بتنهایی یا در ترکیب با مه پاش یا مه پاش بتنهایی هم از انواع موثر آن است. پد های سرد کننده تبخیری همانند فیلتر های کاغذی هوا هستند که در روی دریچه بزرگ ورودی هوا در سالن با تهویه تونلی قرار گرفته اند. آنها با استفاده از مه پاش یا قطره چکان هامرطوب میشود.  هوا در درون سالن با استفاده از حرکات فن کشیده میشود و بوسیله پد تبخیری آبی دمای هوا کاهش می یابد.

پد های سرد کننده تبخیری درروی دریچه ورودی هوا، هوای سردتری را جهت ورود به سالن تولید می کنند اما جهت نصب بسیار گران اند و نیاز به فنهای پر قدرت بیشتری جهت مکش هوای درون پدها دارند. پد ها همچنین مشکلاتی را میتوانند داشته باشند و نیاز به تعویض دوره ای دارند. مه پاش های دریچه ورودی هوا نسبت به انواع خنک سازی هزینه کمتری جهت نصب دارند. اما هوا را به سرعت خنک نمیکنند. آنهاهمچنین اگردرست تنظیم نشوند بستر مرطوب، در نزدیکی دریچه های بزرگ ورودی ایجاد می کنند.بعلاوه نازلها همچنین مشکلاتی از لحاظ مسدود شدن (بسته شدن) دارند. سیستم هایی که از پد های خنک سازی تبخیری بتنهایی استفاده می کنند. می تواند مشکلاتی با افزایش دما در حرکت هوا به سمت پایین در طول سالن داشته باشند. نصب کارآمد مه پاش ها برای راهندازی در خطوط موازی از یک دیوار جانبی تا دیوار کناری دیگر قرار دارند. آنها باید در خطوط اصلی در طول سالن پخش شوند هر خط باید کنترل جداگانه داشته باشد.مقدار آب اضافی هر مه پاش در هر سالن باید تنظیم شود. در یک روز خیلی گرم همه نازل ها باید با حداکثر خنک سازی استفاده شود اما در روز سردتر تنها نصف یا یک سوم از نازلها مورد نیاز است. میزان جریان آب در نازلها باید تنظیم شود بطوریکه آنها آب زیادی را منتشر نسازند تا بتوانند در هوا تبخیرشوند ریزش قطرات آب روی کف منجر به بستر خیس میگردد. نشت کردن نازل ها و گرفتگی آنها نیز می تواند مشکلات ایجاد کند. اگر کیفیت آن خوب باشد یک گالن در هر ساعت استفاده شود. 2 گالن در هر ساعت، گیر کردن نازل ها را به طور مکرر کاهش می دهد. اما بیشتر از آن مقدار، باعث خیس شدن بستر میشود. مه پاش با ارتفاع 60 پا با فاصله بیشتر از فنهای تخلیه هوا قرار می گیرد. آب در حال رفتن به سوی فنها می تواند باعث بالا آمدن ذرات گرد غبار و کثیف شدن دریچه شود.

نگه داری سیستم:

فاکتور های مهم فیزیکی که می تواند کارایی مناسب تهویه تونلی را حفظ کند عبارتند از:

سالن باید کاملا” کیپ باشد هوا باید از پدها با مقاومت کمتری عبور کند. اگر سوراخی در دیوار با پوشش داخلی سقف وجود داشته باشد، هوای گرم بجای آنکه از دریچه های ورودی در انتهای سالن وارد شود وارد این سوراخ میشود . فن ها باید بطور صحیح راه اندازی شود.

جهت کار با تهویه تونلی نیاز به سرعت هوا بالا داریم دریچه ها بایدحفظ نگه داری شوند و فنها کاملا” تمیز شوند . ایجاد غبار می تواند جریان هوا را به اندازه 30 درصد کاهش دهد.

فن ها را با سیمهای مخصوص جوجه گوشتی پوشش ندهید . از فنس های سیمی 1*2 یا 2*4 استفاده کنید بخاطر اینکه پرها را به آسانی جمع نمیکند . و تمیز کردن آن آسانتر است. مطمئن شوید که تسمه فن سفت است. تسمه شل باعث کاهش جریان هوا تا 40 درصد می شود. فن ها و مه پاشها و ترموستات ها از رطوبت محافظت گردند. اگر شما از سیستم مه پاش استفاده میکنید، چنانچه آنها رطوبت بگیرند لوازمشان باید بزودی تعویض گردند.

نازل باید تمیز شود نازل ممکن است بطور دوره ای بسته شود وقتی که آنها بسته شوند خنک سازی نمی کنند و ممکن است آب روی بستر ریخته شود. نازل های استیل کمتر گیر می کنند اما خیلی گران اند.

خلاصه:

یک سیستم تهویه کارآمد و با طراحی مناسب ، گزینه موثر برای خنک سازی پرنده است. در آب هوای گرم تابستانی فلوریدا، ترکیبی از سرعت هوای بالا و خنک سازی تبخیری می تواند منجر شود که مصرف غذا افزایش یابد و هنگامی که وزن پرنده در حال رشد افزایش یابد میزان مرگ میر آن کاهش یابد.

آیا تونستیم بهتون کمک کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 2 =