خرید تضمینی طیور

شرکت طیور پروران میهن به شما خرید تضمینی طیور را نوید می دهد. در سال های اخیر رشد چشمگیر قیمت طیور افزایش بی سابقه ای یافته و از این رو نارضایتی ها در جامعه نسبت به افزایش قیمت طیور رابیشتر کرده است.هر چه قیمت طیور در بازار افزایش پیدا کند به طبع قشر متوسط  و ضعیف جامعه اسیب خواهند دید و باعث نارضایتی گسترده میشود.

اما سوال اینجاست چه عواملی باعث میشود تا قیمت طیور افزایش پیدا کند؟

تلفات طیور در مراکز پرورش طیور نسبت به کشور های دیگر بالاتر است و همین تلفات باعث شده تا قیمت طیور در بازار افزایش پیدا کند. بیماری هایی همچون انفولانزای طیور،نیوکاسل و برونشیت از جمله بیماری های طیور هستند که باعث تلفات در مراکز پرورش طیور شده اند.

سن نگهداری طیور در مراکز پرورش طیور در کشور نسبت به سایر کشور ها بالاتر است.هرچه سن نگهداری طیور بیشتر باشد جوجه ریزی کمتر خواهد شد و در نتیجه طیور کمتری به بازار روانه خواهد شد و باعث افزایش قیمت طیور میشود.

نبود برنامه ریزی مناسب یکی از عواملی است که باعث افزایش قیمت طیور میشود.در برخی ماه های سال تولید افزایش و در برخی ماه های سال کاهش پیدا میکند.پرورش طیور باید در تمامی فصول سال به صورت یکنواخت انجام شود تا قیمت طیور با نوسان روبرو نشود.به طور مثال با شروع فصل گرما پرورش و تولید طیور کاهش پیدا میکند که همین باعث کاهش پرورش و عرضه طیور و در نتیجه قیمت طیور افزایش پیدا میکند.

شرایط نگهداری طیور در سلامت و کاهش تلفات طیور بسیار تاثیرگذار است.هر چه سلامت و بهداشت مراکز پرورش طیوربیشتر باشد، پرورش طیور افزایش پیدا کرده و قیمت نیز به طبع کاهش پیدا خواهد کرد.

قیمت خوراک طیور تاثیر بسیار زیادی در افزایش قیمت طیور در جامعه دارد.هر چه قیمت دان مصرفی طیور افزایش پیدا کند قیمت طیور نیز افزایش پیدا خواهد کرد. کمبود خوراک طیور باعث افزایش قیمت ان میشود.مسائلی همچون تحریم و قطع روابط و همچنین افزایش قیمت دلار از جمله مواردی هستند که باعث افزایش قیمت طیور میشود.

نظارت ضعیف دولت نیز در افزایش قیمت طیور بی تاثیر نیست. هر چه دولت نظارت و بازرس های خود را به صنوف مرتبط با تولیدکنندگان و پرورش دهندگام طیور و همچنین فروشندگان طیور بیشتر کند در نتیجه قیمت طیور کاهش پیدا خواهد کرد.

خرید تضمینی طیور یکی از عواملی است که میتواند در کاهش قیمت طیور تاثیرگذار باشد.دولت میتواند طیور پرورش دهندگان را با قیمت تعیین شده و مصوب خریداری کند و به بازار با قیمت حساب شده و مشخص عرضه کند.خرید تضمینی از جمله دلایل بسیار مهم و تاثیر گذار در قیمت طیور میباشد.

در کشور ما خرید تضمینی طیور از طریق شرکت پشتیبانی امور طیور و یا نهاد های مربوطه که اعلام میشوند  انجام میشود که سالانه سهم بزرگی در خرید تضمینی طیور از پرورش دهندگان داشته و موجب تنظیم بازار میشوند.

1/5