بلدرچین گمبل

 

بلدرچین پرنده ای است که علیرغم جثه کوچکی که دارد مقاومت خوبی در شرایط مختلف آب و هوایی از خود نشان می دهد و رشدی سریع دارد و نهایتاً در دو ماهگی بالغ و دارای وزنی تا حدود 250 گرم می شود. این پرنده در صورت مراقبت های مناسب می تواند در سال تا 250 تخم بگذارد.

از آن جایی که گوشت بلدرچین، کلسترول و چربی کمی دارد بنابراین مردم بسیاری به استفاده از آن رو آورده اند. بلدرچین ها دارای نژاد گوناگونی هستند که از جمله آن ها می توان به بلدرچین گمبل اشاره کرد.

بلدرچین گمبل نر و ماده هر دو دارای کاکل می باشند و تمایل دارند به شکل وحشی و انفرادی و یک نر و یک ماده زندگی کند و هیچ علاقه ای برای زندگی دسته جمعی و صنعتی ندارند بنابراین بهترین روش برای نگهداری آن ها همان نگهداری به صورت یک نر و یک ماده می باشد. طول بدن بلدرچین گمبل بین 24 تا 26 سانتی متر می باشد. روش تشخیص پرنده نر و ماده این است که پرنده نر بر روی صورتش یک ماسک دارد و در غیر این صورت بلدرچین ماده می باشد. بعد از اینکه بلدرچین گمبل بالغ می شود به راحتی و متعدد جفت گیری می کند و دوره انکوباسیون تخم ها 22 روز می باشد.

جنس نر و ماده این نوع بلدرچین دارای سینه به رنگ خاکستری هستند ولی در طرح و رنگ کمی متفاوت هستند. رنگ نخودی روشن را بر روی سینه نر و ماده مشاهده می شود اما رنگ زرد تیره را فقط در ماده و لکه های سیاه را فقط در جنس نر می توان مشاهده کرد. اما بال های نر و ماده بسیار از هم متفاوت می باشد. بال در جنس نر به رنگ قهوه ای و سفید دیده می شود ولی در نوع ماده، بال ها خاکستری و زیر بال ها قهوه ای همراه با خال یا خط سفید هستند. همچنین بلدرچین گمبل ماده دارای سر خاکستری با پرهای برجسته می باشد ولی در جنس نر، سر حنایی رنگ با کادری سفید می باشد. شباهت آن ها فقط در دم بلند و پهن شان می باشد و اینکه پاها در هر دو جنس تیره رنگ هستند. کاکل نیز که یکی از خصوصیات بلدرچین گمبل می باشد در جنس نر پری پهن و بلند و سیاه رنگ می باشد ولی در جنس ماده کاکل از نظر کمیت کم تر می باشد.

5/5