بلدرچین چینی

 

بلدرچین چینی از همه انواع بلدرچین کوچک تر می باشد. آن ها به محض هچ و خشک شدن بسیار پر انرژی بوده و شروع به فعالیت می کنند و دیدن آن ها بسیار لذت بخش می باشد. این نژاد بلدرچین نیز مانند دیگر بلدرچین ها زود بالغ می شوند و از این رو بسیار مورد توجه پرورش دهندگان قرار گرفته اند.

برای پرورش جوجه بلدرچین نیاز به انتخاب یک دستگاه جوجه کشی می باشد که بهتر است که به طور اتوماتیک قابلیت چرخش داشته باشد و این به این دلیل می باشد که جنین جوجه که از زرده تخم برای تغذیه استفاده می کند در تخم بچرخد و از تمام قسمت های زرده استفاده کند. در واقع این اتفاقی است که اگر مرغ بر روی تخم بخوابد، مرغ آن ها را هر چند دقیقه می چرخاند تا جنین به همه جای زرده دسترسی داشته باشد. اگر چرخش اتفاق نیفتد ممکن است جنین دچار سوء تغذیه و حتی مرگ شود. در صورتی که دستگاه دارای امکان چرخش نمی باشد شما می توانید خودتان به طور مرتب و با برنامه مشخص آن ها را بچرخانید.

هنگامی که تخم ها داخل دستگاه جوجه کشی قرار گرفتند به محض اینکه دمای تخم با دمای دستگاه یکی شد جنین شروع به رشد و نمو می کند. بعد از اینکه تخم در داخل دستگاه قرار گرفت باید سعی کنید تا در دستگاه را حتی الامکان باز نکنید و فقط در صورت ضرورت در را باز کنید. تخم بلدرچین چینی باید در دمای بین 37.5 تا 37.7 درجه سلسیوس دستگاه با جریان هوای تحت فشار قرار بگیرند و در صورتی که جریان هوا ثابت بود باید دارای دمای 37.7 سلسیوس باشد. میزان رطوبت نیز در یک هچ موفق بسیار تاثیرگذار می باشد و دستگاه باید دارای رطوبتی بین 50 تا 60 درصد باشد که این رطوبت بوسیله مخزن آب برای دستگاه تامین می شود که مقدار آب بر اساس فن دار بودن دستگاه یا نداشتن فن متغیر می باشد.

تخم مرغ ها پس از اینکه به مدت 13 روز داخل دستگاه بودند بایدآن ها را در سر جای شان ثابت نگه داشت و این به مدت 3 روز ادامه پیدا کند و هر سیستمی که در دستگاه باعث چرخاندن تخم ها می شود را باید از کار انداخت زیرا در این وضعیت ثابت جوجه ها داخل تخم حرکت می کنند و خود را در وضعیت هچ قرار می دهند. جوجه ها که از تخم بیرون آمدند باید تا زمانی که کرک و پر در بیاورند و قادر به تامین گرمای بدن خود شوند داخل دستگاه مرغ مادر مصنوعی بمانند. بلدرچین چینی به علت اینکه بسیار کوچک هستند باید از غذایی استفاده کنند که بسیار کوچک باشد به همین دلیل جیره کرامبل بلدرچین که اقلاً حاوی 18 تا 20 درصد پروتئین می باشد به شکلی که داخل آسیاب خرد شود به آن ها داده می شود و از آنجایی که جوجه بلدرچین چینی برای استخوان هایش نیازمند کلسیم می باشد بنابراین پوسته صدف های خوراکی به غذای آن ها اضافه می شود. آب نیز باید به اندازه لازم و به شکل مناسبی در اختیار جوجه بلدرچین چینی قرار بگیرد زیرا آن ها چند برابر غذایی که مصرف می کنند آب می نوشند.

آیا تونستیم بهتون کمک کنیم؟